Schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Dit ondersteuningsprofiel van van 2021 tot 2024. De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht bij het opstellen van dit schoolondersteuningsprofiel.

 

Hieronder kunt u ons Schoolondersteuningsprofiel 2021-2024 downloaden