Schoolbestuur

De Parkiet valt onder het bevoegd gezag van de stichting Lucas Onderwijs. Dit is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur in de regio Haaglanden. Momenteel vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, vier expertisecentra en drie regio’s voor voortgezet onderwijs met in totaal drieendertig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Meer informatie over de organisatie, het bestuur, de missie en strategie en b.v. de klachtenregeling vindt u op de website van Lucas Onderwijs.

 

Bezoekadres
Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag

 

Contact
telefoon: 070-3001100
e-mail: info@lucasonderwijs.nl 
website: www.lucasonderwijs.nl