Onze school

Welkom bij RK basisschool De Parkiet. Wanneer uw zoon of dochter voor het eerst naar school gaat, is dat een hele stap. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Het grootste deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan ons.  
Goed basisonderwijs in een veilig en stimulerend klimaat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Alleen als kinderen graag naar school gaan, kunnen ze tot goede prestaties komen. U, als ouders, zoekt uiteraard een goede school en wij willen die school zijn voor uw kind.

Met de schoolgids geven wij u graag een indruk van onze ideeën over onderwijs, wat we willen bereiken met de kinderen, hoe wij op school onderwijs geven, de sfeer waarin we werken, afspraken en regels, de zorg voor ieder kind en de samenwerking met ouders en andere betrokkenen. Wilt u alvast een kijkje bij ons binnen nemen? 

 

U vertrouwt uw kind voor een groot deel van de dag toe aan anderen. Was het vroeger vaak vanzelfsprekend te kiezen voor de dichtstbijzijnde school van een bepaalde richting, tegenwoordig zijn ook andere argumenten van doorslaggevend belang bij de schoolkeuze. De basisschool wordt met zorg uitgekozen.