Huiselijk geweld

Ook onze school werkt met een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Hierin hebben wij de volgende visie.

Wij willen op onze school zo vroeg mogelijk kunnen signaleren en als team alert zijn op de signalen. We willen voldoende kennis opdoen over het onderwerp, zodat we zoveel mogelijk kinderen die hulp nodig hebben boven water krijgen. Hierdoor kunnen wij zowel de ouders als de kinderen de hulp bieden die nodig is.

Thuis moet voor ieder kind een veilige haven zijn: een plek waar het kind rust vindt, waar het zich beschermd en geborgen voelt. Helaas is dit niet altijd het geval. Hoeveel kinderen in Nederland per jaar getuige zijn van huiselijk geweld of slachtoffer zijn van kindermishandeling is niet precies te zeggen. Dit komt omdat veel gevallen onbekend zijn.

Naar schatting zijn er in Nederland op scholen per klas van 27 leerlingen, 1 tot 3 kinderen getuige of slachtoffer.

Hieronder vindt u onze Meldcode.