School Maatschappelijk Werk

Eén middag per week is Hajar El Hadri bij ons op school. Zij is onze school maatschappelijkwerkster.
 

Ik wil mezelf even voorstellen. Mijn naam is Hajar El Hadri en ik ben de schoolmaatschappelijk werker. Ik ben in dienst van EXtra +.

Als school maatschappelijk werker heb ik diverse taken binnen de school:

  • Het begeleiden en consulteren van de intern begeleider en de leerkrachten, door gesprekken en/of door observaties in de klassen.
  • Gesprekjes met leerlingen over uiteenlopende onderwerpen op sociaal emotioneel gebied waar kinderen tegen aanlopen. Hierbij kunt u denken aan kinderen die gepest worden of kinderen die in een echtscheidingssituatie zitten.
  • Gesprekken met ouders/verzorgers over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over situaties in de opvoeding waar ouders/verzorgers tegen aanlopen.

 

De aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk verlopen via de intern begeleider. 

 

De gesprekken met de leerlingen vinden alleen plaats met toestemming van de ouders/verzorgers. Voordat ik in gesprek ga met een leerling heb ik altijd eerst een gesprek met de ouders/verzorgers, hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch.

 

Ik ben op meestal dinsdagmiddag aanwezig op de Parkiet.

 

Met vriendelijke groet,

Hajar El Hadri