Rots en Water

Leefstijl en Rots&Water

Op onze school werken wij aan de sociale vaardigheden van de kinderen middels de methoden 'Rots & Water' en 'Leefstijl'. 

 

Rots & Water

Op de Parkiet werken we doelbewust aan de zelfbeheersing, de zelfreflectie en aan het  zelfvertrouwen van de kinderen. Dit is het fundament waarop wij de sociale vaardigheden bij de kinderen verder kunnen ontwikkelen. Dit fundament wordt gevormd in de Rots en Watertrainingen die onze kinderen hun hele schoolcarrière volgen.Leefstijl
Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt gesproken, gediscussieerd en gespeeld rond de thema's: samen spelen, samenwerken, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen , conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Allemaal essentiele basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijnom goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.
In iedere groep worden wekelijks lessen van een half uur gegeven. 

 

 

SCOL en KIJK!

 

Om de sociale vaardigheden in kaart te brengen maken we gebruik van de leerlingvolgsystemen sociale competenties 'SCOL' en 'KIJK!'.


SCOL
Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 een vragenlijst (SCOL) in waarin zij bevraagd worden hoe zij de kinderen zien m.b.t. hun welbevinden. In groep 5 t/m 8 vullen de leerlingen ook zelf een lijst in over hun eigen welbevinden, zelfbeeld etc. De leerkracht analyseert deze eventueel samen met de gedragsspecialist en indien hiertoe aanleiding is, wordt een oudergesprek gepland.

 

KIJK!
De groepen 1/ 2 bewaken het welbevinden van de kinderen o.a. middels het observatiemodel van KIJK!.