Dol-fijngroep

Dinsdag 10 september is de Dol-fijgroep van start gegaan.

 

De groepen bestaan uit; *  groep 7 met de twee groepen 8

                                     *  groep 6 met de twee groepen 5

 

Er wordt aan de volgende zaken aandacht besteed:

* Het leren leren (met als middel de Spaanse les)

* Filosoferen

* Plannen

* Techniek

* Programmeren

 

Dit jaar is het anders georganiseerd dan voorheen;

1. In plaats van de middag hebben de groepen les in de ochtend

2. De les duurt anderhalf uur in plaats van 1 uur

3. De groep komt om de week bij elkaar in plaats van elke week

4. De week dat zij geen Dol-fijngroep hebben worden de leerlingen gecoached door de leerkracht van de Dol-fijngroep

5. Het werk uit de Dol-fijngroep gaat mee de klas in en wordt verwerkt in het zelfstandig werk zodat de leerlijn de gehele week wordt doorgezet.

 

De lestijden van Dol-fijngroep zijn als volgt:

Groep 7/8 dinsdag van 8.30 uut tot 10.00 uur

Groep 5/6 dinsdag van 10.30 uur tot 12.00 uur