Nieuws

05 april 2023

Pasen

Vandaag hebben we met elkaar genoten van de Paasviering. We hebben geluisterd en gekeken naar een verhaal over donker en licht.

Pasen
Alle klassen hebben een bijdrage geleverd aan de Paasviering, waardoor het een mooi geheel werd. Zo werd er door een aantal kinderen uit groep 1/2 gedanst, vertelde groep 7 over waar zij van wakker kunnen liggen en had groep 4 prachtige platen geschilderd bij het verhaal van groep 8. Kinderen uit groep 6 speelden het verhaal van de boswachters en bosbewoners en met zijn allen zongen we liederen. Al lijkt het soms donker, het wordt altijd weer licht om ons heen.

Via onderstaande link kunt u luisteren naar het slotlied!

Stralend nieuwe dag