Nieuws

27 oktober 2021

En de winnaar van de Plastic Whale Challenge is... De Parkiet!

De afgelopen weken heeft groep 8 zich ingezet voor het project: 'Missie Platicvrij Water'.

En de winnaar van de Plastic Whale Challenge is... De Parkiet!
De leerlingen hebben plastic verzameld tijdens wandelingen in de wijk, hebben in alle groepen lessen gegeven over het gevaar van plastic in de natuur en er is plastic uit de grachten van Den Haag gevist. Het enthousiasme was voelbaar door de hele school.

In totaal is er 24,92 kg zwerfplastic verzameld door de leerlingen.

Dit in combinatie met de orginele aanpak van de battle zorgde ervoor dat groep 8 verrast werd tijdens de gymles met een lekkere taart met de boodschap: Jullie zijn de winaars van de battle!!  

Gefeliciteerd en bedankt voor de bijdrage van alle leerlingen en ouders.