Rots en Water

Leefstijl en Rots&Water

Op onze school werken wij aan de sociale vaardigheden van de kinderen middels de methoden 'Leefstijl'en 'Rots & Water'. 

Leefstijl
Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt gesproken, gediscussieerd en gespeeld rond de thema's: samen spelen, samenwerken, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen , conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Allemaal essentiele basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijnom goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.
In iedere groep worden wekelijks lessen van een half uur gegeven. 

Rots & Water
Daanaast zijn wij op zoek gegaan naar een methode waarbij de kinderen niet alleen praten en schrijven over deze vaardigheden, maar ook fysiek kunnen oefenen met het geven en nemen, je grenzen bewaken en aangeven. Het Rots & Waterprogramma is een programma dat zich ook richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. In de bovenbouw komen aan bod: veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van de eigen weg.
Wij zien het programma als een effectieve aanvulling op 'Leefstijl' door de fysieke aanpak. Ervaren en doen staan voorop.

De leerkrachten hebben een tweedaagse training gevolgd via het Rots&Water-instituut.
In alle groepen worden tenminste 10 de lessen gegeven in afwisseling met 'Leefstijl'.

In groep 5 willen we de kinderen een extra boost geven m.b.t. de methodiek. Dan komt iemand van buitenaf, een specialist, de Rots en Watertraining geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van werkelijke klassensituaties. Vooraf worden ouders uitgenodigd voor een ouderinformatieavond.  

Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 een vragenlijst (SCOL) in waarin zij bevraagd worden hoe zij de kinderen zien m.b.t. hun welbevinden. In groep 5 t/m 8 vullen de leerlingen ook zelf een lijst in over hun eigen welbevinden, zelfbeeld etc. De leerkracht analyseert deze eventueel samen met de gedragsspecialist en indien hiertoe aanleiding is, wordt een oudergesprek gepland.
De groepen 1/ 2 bewaken het welbevinden van de kinderen o.a. middels het observatiemodel van KIJK!.