Agenda

21 januari 2019
Adviesgesprekken
Van 18.30 tot 22.00
23 januari 2019
Start nationale voorleesdagen
24 januari 2019
Adviesgesprekken
Van 18.30 tot 22.00
30 januari 2019
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.30
1 februari 2019
Open Podium 1
Van 14.15 tot 15.00
8 februari 2019
Open Podium 2
Van 14.15 tot 15.00
21 februari 2019
Carnaval
Van 13.00 tot 15.00
22 februari 2019
Studiedag, kinderen vrij, start voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvakantie
6 maart 2019
Luizencontrole
10 maart 2019
City-pier-city-loop
15 maart 2019
Rapporten mee gr.3 t/m 7
21 maart 2019
Tafeltjesavond gr. 3 t/m 7
Van 16.00 tot 21.00
26 maart 2019
Tafeltjesavond gr. 3 t/m 7
Van 16.00 tot 21.00
10 april 2019
Palmpaasstokken maken
14 april 2019
Palmzondag
16 t/m 17 april 2019
Start centrale eindtoets BAO gr.8
16 april 2019
Cito entreetoets gr.7
18 april 2019
Paaslunch en viering
19 april 2019
Goede Vrijdag, kinderen vrij
Vrij
21 t/m 22 april 2019
Pasen
22 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
7 mei 2019
Oudergesprekken gr. 1/2
Van 16.00 tot 21.00
8 mei 2019
Luizencontrole
Van 08.30 tot 09.30
14 mei 2019
Schoolfotograaf
16 mei 2019
Oudergesprekken gr. 1/2
Van 16.00 tot 21.00
20 mei 2019
Start avond4daagse
28 mei 2019
Kijkdag bij muzieklessen
29 mei 2019
Sportdag
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaartsdag vrij
9 t/m 10 juni 2019
Pinksteren
11 juni 2019
Studiedag, kinderen vrij
19 t/m 21 juni 2019
Schoolkamp groep 8
20 juni 2019
Schoolreisje gr. 1 t/m 7
5 juli 2019
Studiedag, kinderen vrij
10 juli 2019
Rapporten mee
16 juli 2019
Afscheid groep 8
18 juli 2019
Afscheid kleuters
19 juli 2019
Kleuters vrij. groep 3 t/m 8 vrij om 12.00 uur
Laatste schooldag
22 juli t/m 30 augustus 2019
Zomervakantie
2 september 2019
Eerste schooldag