Voor- en naschoolse opvang 2Samen

Buitenschoolse opvang (Inclusief Broodje Samen)
Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, die al 70 jaar professionele kinderopvang in Den Haag biedt en sinds 2007 ook haar diensten in Monster aanbiedt.
Uw kind wordt ondergebracht in het gebouw van 2lepelaars op de Haviklaan . De jongere kinderen worden van school opgehaald of gebracht door de pedagogisch medewerkers van 2Samen.
Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail:  info@2samen.nl.
Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl.
Niet alleen de voor- en naschoolse opvang wordt bij ons door 2Samen geregeld, maar ook de tussenschoolse opvang. We spreken over “Broodje Samen” als het de tussenschoolse opvang betreft.

2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de bso zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle bso-locaties.
Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden.