Aanmelden
Aanmelden op onze school

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op 
verschillende punten veranderd.
Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar drie jaar.
Heeft u hierover een brief ontvangen en heeft u hier vragen over, mail dan naar: 
vragen-onderwijs@denhaag.nl.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015.
Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind.
U kunt uw kind pas op onze school aanmelden vanaf driejarige leeftijd.
U krijgt hierover van de gemeente bericht op uw huisadres.

Voordat u deze beslissing neemt, bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek 
en een rondleiding.
U hoeft hiervoor niet te wachten tot uw kind drie jaar is.
U kunt een telefonische afspraak maken: tel. 3631369.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015
Dan blijft de oude procedure van toepassing: www.eenaanmeldleeftijd.nl.