Informatie voor ouders
Onze informatie wordt niet (nauwelijks) meer op papier aan u verstrekt, maar via het door u opgegeven e-mail adres. Heeft u nog geen informatie mogen ontvangen of is uw e-mail adres gewijzigd wilt u dit dan s.v.p. even doorgeven aan mw. Heemstra of aan de leerkracht van uw kind.


Brieven 2016-2017


Klachtencommissie

Centrum voor jeugd en gezin


Ouderhulp rond Kerstmis