Informatie voor ouders
Onze informatie wordt niet (nauwelijks) meer op papier aan u verstrekt, maar via het door u opgegeven e-mail adres. Heeft u nog geen informatie mogen ontvangen of is uw e-mail adres gewijzigd wilt u dit dan s.v.p. even doorgeven aan mw. Heemstra of aan de leerkracht van uw kind.


Brieven 2017-2018

Rekeningnummers:

Ouderraad: betaling schoolbijdrage en schoolzwemmen:
NL38 ABNA 0247 8528 21


Overblijven: NL19 ABNA 0424 0314 50

Klachtencommissie

Centrum voor jeugd en gezin