Welkom Op basisschool De Parkiet bieden wij onze leerlingen een prettige, veilige en stimulerende leeromgeving, waarbinnen op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan en waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke jongeren in een steeds veranderende samenleving.
Een sfeer van saamhorigheid is kenmerkend voor 'De Parkiet'.
Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot een optimale ontplooiing van de talenten van onze kinderen
Als katholieke school zijn de christelijke waarden en normen ons uitgangspunt.RKBS De Parkiet
Parkietlaan 1
2566 XT Den Haag
tel. 070-3631369

Email:
info@parkiet.lucasonderwijs.nl

 
    www.vensterspo.nl

Aanmelden op onze school

De procedure voor aanmelden 
van kinderen bij een
basisschool in Den Haag
is sinds 1 oktober 2016
op verschillende punten
veranderd.
Eén daarvan is dat 
de aanmeldleeftijd
verschuift naar drie jaar.
Zie voor meer informatie
onder het kopje: 'aanmelden'.